100.000 USD có thể đầu tư vào đâu ở Đông Nam Á?

ngày 17/07/2018

Nhà đầu tư với 100.000 USD có không ít cơ hội và lựa chọn để đầu tư ở Đông Nam Á cũng như tại Việt Nam.

100.000 USD đầu tư vào đâu tại Đông Nam Á?
 
 

 Phiên An (theo Bloomberg)


Theo Vnexpress