Cắt một loạt thủ tục về thuế từ hôm nay (1/9)

ngày 01/09/2014

 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 thông tư đã ban hành trước đó, để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế. 

 

Cắt một loạt thủ tục về thuế từ hôm nay (1/9)

 

Trong đó, bỏ quy định khai và tính thuế GTGT đối với hàng hóa, bán sản phẩm tiếp tục quá trình sản xuất – kinh doanh; bỏ quy định khai và tính thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại; bỏ quy định phải lập hóa đơn, kê khai, tính nộp thuế đối với xuất máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa dưới hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả nếu có hợp đồng và chứng từ liên quan đến giao dịch phù hợp; bỏ 12 chỉ tiêu tại các bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra...

Theo Bộ Tài chính, việc loại bỏ những nội dung nói trên sẽ giảm 201,5 giờ tính thuế, khai thuế cho DN. Thông tư có hiệu lực từ 1/9/2014.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã có văn bản bỏ quy định 1 ủy nhiệm thu ngân sách cho 1 tờ khai hải quan bằng một ủy nhiệm thu cho tất cả các tờ khai trong cùng một lô hàng hóa xuất nhập khẩu. Quy định này giúp giảm trên 1,5 triệu chứng từ/năm phải kê khai để nộp thuế.

Phong Lan

nguồn: Tinnhanhchungkhoan.vn

{fcomment}