Chứng khoán MHB bị kiểm soát đặc biệt

ngày 11/09/2014

 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đã đặt CTCK Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHBS) vào tình trạng kiểm soát đặc biệt từ ngày 5/9/2014 - 5/1/2015 do không khắc phục được tình trạng kiểm soát.

Chứng khoán MHB bị kiểm soát đặc biệt

Quyết định đặt MHBS vào tình trạng kiểm soát đặc biệt được đưa ra sau khi UBCK xem xét báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính hàng kỳ của MHBS từ tháng 8/2012 đến tháng 6/2014. Theo báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại kỳ gần nhất (30/6/2014) đã được kiểm toán, tỷ lệ an toàn vốn khả dụng của MHBS chỉ đạt hơn 133%.

Theo báo cáo tài chính đã được soát xét, tại thời điểm 30/6/2014, MHBS có khoản lợi nhuận chưa phân phối là âm 84,8 tỷ đồng, khiến cho vốn đầu tư của chủ sở hữu giảm từ 170 tỷ đồng xuống còn hơn 86 tỷ đồng.

H.Hòe

{fcomment}