CSV: Sau soát xét, chi phí khác tăng đột biến, lợi nhuận giảm 11%

ngày 03/09/2015

BCTC soát xét bán niên 2015 của CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam - Sochem (mã CSV – HOSE) ghi nhận sự đột biến đến từ khoản chi phí khác, khiến lợi nhuận sau thuế bị sụt giảm.

CSV: Sau soát xét, chi phí khác tăng đột biến, lợi nhuận giảm 11%

Cụ thể, sau khi soát xét, chi phi khác đã được điều chỉnh tăng từ 233 triệu đồng lên tới 7,94 tỷ đồng. Đáng chú ý, báo cáo không có thuyết minh cho sự thay đổi đột ngột của khoản chi phí khác này.

Việc điều chỉnh dẫn đến lỗ khác của CSV tăng vọt, từ 116 triệu đồng lên tới 7,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm theo đó bị giảm 9 tỷ đồng, từ 83 tỷ đồng xuống còn 74 tỷ đồng, tương ứng giảm 11%. Trong đó, phần lợi nhuận của Công ty mẹ cũng bị giảm từ 74 tỷ đồng xuống còn 65 tỷ đồng, tương ứng giảm 13%.

CSV có vốn điều lệ 442 tỷ đồng, cổ phiếu chính thức giao dịch từ ngày 18/3/2015 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 20.000 đồng/CP. Cổ phiếu CSV hiện đang giao dịch quanh mức 21.500 đồng/CP.

 

Nguồn Tin nhanh chứng khoán