CTCK Tonkin bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt

ngày 13/09/2014

 Chủ tịch UBCKNN vừa ban hành Quyết định số 680/QĐ-UBCK về việc đưa CTCK Tonkin vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Thời gian kiểm soát đặc biệt từ ngày 11/9/2014 đến ngày 11/1/2015. 

CTCK Tonkin bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt

Theo đó, UBCK yêu cầu Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Tonkin có trách nhiệm tuân thủ các quy định nhằm khắc phục tình trạng bị kiểm soát đặc biệt về quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Trước Tonkin, CTCK Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHBS) và Công ty TNHH Chứng khoán CIMB-Vinashin cũng bị đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt và cũng xuất phát từ nguyên nhân chưa khắc phục được vấn đề an toàn tài chính. Cụ thể MHBS bị kiểm soát đặc biệt từ ngày 5/9/2014 đến ngày 5/1/2015 và CIMB-Vinashin bị kiểm soát đặc biệt từ ngày 29/8/2014 đến ngày 29/12/2014.

H.Vân

{fcomment}