Đại học Huế công bố điểm sàn đại học năm 2020

Ngày 13/9, Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế cho biết, đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 (điểm sàn).

Điểm sàn Đại học năm 2020 của Đại học Huế tăng từ 1-3 điểm so với năm 2019. Ảnh: TA

Theo đó, điểm sàn các ngành năm nay thuộc các trường/khoa thành viên trực thuộc Đại học Huế nằm ở mức từ 14 - 20 điểm. So với năm 2019 thì điểm sàn năm nay tăng từ 1-3 điểm.

Cụ thể, các ngành ở Trường Đại học Nông Lâm có mức điểm sàn tăng khá mạnh so với năm ngoái, với mức điểm từ 15 - 19 điểm.

Đối với Trường Đại học Nghệ thuật, điểm sàn các ngành được công bố lần này có cùng mức 15 điểm.

Đại học Huế công bố điểm sàn xét tuyển

Trường Đại học Khoa học có mức điểm sàn các ngành từ 15 - 16 điểm. Riêng các ngành thuộc Khoa Du lịch có điểm sàn từ 16 - 20 điểm.

Hai ngành của Trường Đại học Luật có mức điểm sàn là 16 điểm. Hầu hết các ngành của Trường Đại học Ngoại ngữ có mức điểm sàn từ 14 - 15,5 điểm. Mức điểm sàn các ngành thuộc Trường Đại học Kinh tế từ 15 - 17 điểm.

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ thông báo tuyển sinh bốn ngành với mức điểm sàn dao động từ 16 - 17 điểm.

Ngành Quan hệ Quốc tế thuộc Khoa Quốc tế có mức điểm sàn là 17 điểm. Các ngành thuộc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị có cùng mức điểm sàn là 14 điểm.

Riêng các ngành thuộc khối ngành sức khỏe (và có chứng chỉ hành nghề) và sư phạm (đào tạo giáo viên) do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điểm sàn. Còn ngành Y tế công cộng (Trường Đại học Y Dược) có mức điểm sàn 16.

Các ngành gồm: Hệ thống thông tin, Tâm lý học giáo dục, Vật lý (đào tạo theo chương trình tiên tiến) của Trường Đại học Sư phạm có cùng mức điểm sàn là 15 điểm.


Nguồn: Báo Giáo Dục VN