Đầu tư và thương mại Điện Quang đăng ký mua 1,25 triệu cổ phiếu DQC

ngày 26/09/2015

CTCP Đầu tư và thương mại Điện Quang thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Bóng đèn Điện Quang (mã DQC – HOSE).

Đầu tư và thương mại Điện Quang đăng ký mua 1,25 triệu cổ phiếu DQC

Theo đó, Đầu tư và thương mại Điện Quang đã đăng ký mua 1,25 triệu cổ phiếu DQC để đầu tư, qua đó sẽ tăng sở hữu từ 966.214 cổ phiếu (tỷ lệ 3,33%) lên thành 2.216.214 cổ phiếu (tỷ lệ 7,63%).

Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ 28/9 đến 27/10 bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Được biết, Đầu tư và thương mại Điện Quang hiện không còn là công ty con của DQC khi vừa tăng vốn điều lệ từ 7 tỷ đồng lên 7,7 tỷ đồng, khiến tỷ lệ sở hữu của DQC giảm từ 51% xuống còn 46,36%. DQC hiện nắm giữ 357.000 cổ phần của Đầu tư và thương mại Điện Quang.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán