DHG: Lãi ròng hợp nhất quý III đạt 164 tỷ đồng, tăng 15%

ngày 25/10/2015

BCTC hợp nhất quý III/2015 của CTCP Dược Hậu Giang (mã DHG - HOSE) ghi nhận doanh thu thuần đạt 991 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2014 do đẩy mạnh bán thành phẩm.

DHG: Lãi ròng hợp nhất quý III đạt 164 tỷ đồng, tăng 15%

Nhờ tiết giảm mạnh các loại chi phí như chi phí bán hàng giảm 58% xuống còn 105,5 tỷ đồng và chi phí quản lý giảm 10% xuống còn 58 tỷ đồng, nên lợi nhuận trước và sau thuế hợp nhất đạt lần lượt 196 tỷ đồng và 164 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 15% so với cùng kỳ 2014.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DHG đạt doanh thu thuần 2.459 tỷ đồng, giảm 6%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 511,44 tỷ đồng, giảm 1%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 425,88 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ 2014.

Năm 2015, DHG đặt mục tiêu đạt 4.000 tỷ đồng doanh thu và 729 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, sau 9 tháng, DHG mới hoàn thành 61% kế hoạch doanh thu và 70% kế hoạch lợi nhuận.

Được biết, sắp tới, DHG sẽ kinh doanh thêm lĩnh vực nước uống tinh khiết đóng chai khi đã được cổ đông thông qua bằng văn bản.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán