DLG: Thoái vốn tại 2 công ty, thu về gần 102 tỷ đồng

ngày 02/04/2015

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG – HOSE) thông báo chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Chế biến gỗ Đức Long Gia Lai và CTCP Khoáng sản luyện kim Tây Nguyên.

DLG: Thoái vốn tại 2 công ty, thu về gần 102 tỷ đồng

Cụ thể, DLG đã chuyển nhượng toàn bộ 3,21 triệu cổ phần tại CTCP Chế biến gỗ Đức Long Gia Lai, tương ứng 91,71% vốn của công ty này. Giá chuyển nhượng là 13.000 đồng/CP, tương ứng giá trị chuyển nhượng 41,73 tỷ đồng.

Đồng thời, DLG cũng tiến hành chuyển nhượng hết 4.626.630 cổ phần tại CTCP Khoáng sản luyện kim Tây Nguyên, tương ứng 19,5% vốn, cũng với giá 13.000 đồng/CP, tương ứng với gần 60,15 tỷ đồng.

Như vậy, việc thoái vốn này đã giúp DLG thu về tổng cộng 101,88 tỷ đồng. Đơn vị nhận chuyển nhượng tất cả số cổ phần ở 2 công ty trên là CTCP Bamboo Capital.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán