GSP đặt kế hoạch 68,6 tỷ đồng lợi nhuận

ngày 10/04/2015

Ngày 22/4 tới, CTCP Vận tải sản phẩm khí Quốc Tế (GSP) sẽ họp ĐHCĐ để thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh 2015 với tổng doanh thu 900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 68,6 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến chia cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 10%.

GSP đặt kế hoạch 68,6 tỷ đồng lợi nhuận

Theo GSP, việc điều chỉnh giảm giá nhiên liệu (dầu DO, FO) không tác động nhiều đến hiệu quả khai thác các tàu chạy cho thuê định hạn của Công ty. Năm 2015, GSP dự kiến đầu tư xây dựng cơ bản hơn 253 tỷ đồng và mua sắm tài sản cố định. Tại ĐHCĐ, Công ty cũng sẽ đưa ra bàn về vấn đề thỏa thuận khung giữa Tổng CTCP Vận tải Dầu khí với GSP, đồng thời sẽ có sự thay đổi một số thành viên trong HĐQT. Báo cáo hợp nhất năm 2014 của GSP ghi nhận doanh thu 948 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 43,1 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kế hoạch.

 

Nguồn Tin nhanh chứng khoán