HAG xem xét trả cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng cho cổ đông bằng cổ phiếu HNG

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa thông nghị quyết HĐQT, trong đó nội dung đáng chú ý là  nghiên cứu xem xét trả cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng cho cổ đông HAG bằng cổ phiếu của CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG).

HAG xem xét trả cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng cho cổ đông bằng cổ phiếu HNG

Nghị quyết cũng cho thấy HAG ý thức rất rõ về việc kiểm soát nợ vay khi yêu cầu Ban giám đốc rà soát hiệu quả sử dụng vốn đối với tất cả các khoản vay, từ đó làm việc với các trái chủ, các tổ chức tín dụng để đưa ra phương án tái cấu trúc kỳ hạn vay phù hợp nhằm đảm bảo tính chủ động trong quản lý dòng tiền, tránh áp lực thanh khoản ngắn hạn.

Ngày 5/12 tới, Khối Trung tâm thương mại và văn phòng của HAG chính thức khai trước, bắt đầu hạch toán doanh thu từ khách thuê. HAG sẽ sử dụng nguồn thu từ giai đoạn 1, cho thuê dài hạn và thu tiền một lần đối với từng phần diện tích ở giai đoạn 1 để tài trợ nguồn vốn triển khai giai đoạn 2 của dự án. Tiếp tục đẩy mạnh việc làm việc với các đối tác để bán 50% phần vốn góp tại HAGL Myanmar.

HĐQT HAG cũng chủ trương khống chế nợ vay của HNG không vượt quá 7.500 tỷ đồng và giảm chi phí hoạt động trong 2016 ít nhất 10% so với năm trước.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán