HVT: lợi nhuận quý IV/2015 giảm 52%

ngày 22/01/2016

Theo báo cáo tài chính quý IV/2015, mà CTCP Hóa chất Việt Trì (HVT) vừa công bố, Công ty đạt hơn 143 tỷ đồng doanh thu, 3,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

HVT: lợi nhuận quý IV/2015 giảm 52%

Mức lợi nhuận này giảm tới 52% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận của HVT giảm mạnh, là do Dự án đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất xút theo công nghệ màng trao đổi ion giai đoạn 1 đã đưa vào hoạt động, nhưng đang trong thời kỳ sau đầu tư, nên các khoản chi phí cố định như: khấu hao, lãi vay đầu tư… tăng đột biến

Lũy kế năm 2015, HVT đạt 488 tỷ đồng doanh thu, 18,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi năm 2014 đạt 23,6 tỷ đồng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán