Phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin

ngày 07/01/2015

  Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Khoáng sản thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa được Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt.

Phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin

Theo đó, Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico) kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Khoáng sản đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật. Hình thức cổ phần hóa là bán bớt phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Vimico là Vinacomin.

Theo phương án được phê duyệt, Vimico có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, tương ứng với 200 triệu cổ phần. Trong đó, Nhà nước sở hữu 150 triệu cổ phần, chiếm 75% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa là 3.319.000 cổ phần, chiếm 1,66%; bán đấu giá công khai 46.681.000 cổ phần, chiếm 23,34%.

Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công thương chỉ đạo Vinacomin xây dựng, quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở Giao dịch chứng khoán để tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng, thực hiện niêm yết cổ phiếu của Vimico trên TTCK theo quy định khi đủ điều kiện.

Theo Tin nhanh chứng khoán