Sếp mạnh tay, nhân viên VPBank nhận lương gây `ghen tị`

ngày 06/08/2015

Mặc dù đa số các ngân hàng chưa công bố báo cáo tài chính quý 2 nhưng VPBank có khả năng vượt qua BIDV và Vietcombank để lập kỷ lục về trả lương cao ngất ngưởng.

Trả lương cao ngất ngưởng


Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng (VPBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2015.
Tại ngày 30/6, VPBank có 5.851 người, ít thay đổi so với thời điểm cuối quý 1. Kể từ quý 1, số lượng nhân viên tại VPBank giảm mạnh, giảm hơn 3.000 người khi 3.713 nhân viên khối Tín dụng tiêu dùng (thuộc VPBank) đã chuyển sang công ty tài chính TNHH MTV ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (VPB FC) do VPBank đã chuyển hoạt động tín dụng tiêu dùng sang VPB FC.

Số lượng nhân viên ít biến động nhưng quỹ lương lại tăng nhẹ nên VPBank tiếp tục ghi tên mình vào danh sách các ngân hàng trả lương cao nhất.

Cụ thể, lương và các chi phí liên quan của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm đạt 797,1 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 751 tỷ đồng cùng kỳ năm 2014. Như vậy, bình quân, mỗi nhân viên ngân hàng nhận 136,2 triệu đồng/người/6 tháng, tương ứng 22,7 triệu đồng/người/tháng.

VPBankVới mức chi trả 22,7 triệu đồng/người/tháng cho nhân viên, VPBank thậm chí có thể vượt qua cả BIDV và Vietcombank để trở thành ngân hàng trả lương cao nhất 6 tháng đầu năm 2015.

Khác với ngân hàng, trong quý 2, 3 công ty con của VPBank đẩy mạnh tuyển dụng. Cuối quý 2, hệ thống VPBank có 11.331 nhân viên, tăng 1.363 người so với cuối quý 1. Cùng với nhân sự, lương và các chi phí liên quan tăng vọt từ 791,1 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2014 lên 1.223,3 tỷ đồng cùng kỳ năm 2015.

Tuy nhiên, tốc độ tăng lương chậm hơn tốc độ tăng nhân sự nên thù lao dành cho nhân viên các công ty con sụt giảm mạnh. Bình quân, mỗi nhân viên trong hệ thống VPBank kiếm được 108 triệu đồng/người/6 tháng, tương ứng 17,99 triệu đồng/người/tháng. Trong quý 1, thu nhập của mỗi người là 21,12 triệu đồng/tháng.

Lợi nhuận tăng đột biến

VPBank có lý do để trả lương cao, Quý 2/2015 tiếp tục là khoảng thời gian hoạt động rất thành công của ngân hàng này. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế quý 2 đạt 625,4 tỷ đồng, tăng 209 tỷ đồng, tương ứng 50,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khoản lợi nhuận tăng đột biến này chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần. Trong quý 2, chỉ tiêu này đạt 2.392,7 tỷ đồng, tăng 1.156,5 tỷ đồng, tương ứng 93,55% so với quý 2/2014, lũy kế 6 tháng đạt 4.461,7 tỷ đồng.

Hoạt động dịch vụ cũng mang về cho VPBank nguồn thu không nhỏ. Lãi thuần từ hoạt động này đạt 157,1 tỷ đồng, tăng đáng kể so với con số 131,4 tỷ đồng trong quý 2/2014; lũy kê 6 tháng đạt 306,6 tỷ đồng.

Trong kỳ, có tới 3 hoạt động mang về cho VPBank khoản lợi nhuận âm. Cụ thể, hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh doanh và hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư khiến VPBank lỗ lần lượt 32,1 tỷ đồng, 5,8 tỷ đồng và 36,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, những khoản lỗ này không lớn nên không ảnh hưởng nhiều tới kết quả kinh doanh của toàn hệ thống VPBank.

Thu nhập lãi thuần tăng vọt chủ yếu là nhờ hoạt động tín dụng của VPBank đạt kết quả khá tốt. Tại ngày 30/6, cho vay khách hàng của VPBank đạt 96.278,6 tỷ đồng, tăng 17.899,8 tỷ đồng, tương ứng 22,8% so với cuối năm ngoái.

Hiện tỷ lệ nợ xấu tại VPBank dưới 2,5%, song, tỷ lệ nợ xấu này không quá đáng ngại vì trong kỳ, VPBank đẩy mạnh trích lập dự phòng. Dự phòng rủi ro tín dụng tăng từ con số 128,7 tỷ đồng lên 860,7 tỷ đồng.

Hoạt động huy động vốn của VPBank cũng tăng khoảng 20% từ 108.353,4 tỷ đồng lên 120.430,4 tỷ đồng.

Cuối quý 2, tổng tài sản của VPBank và các công ty con đạt 179.295,1 tỷ đồng, tăng 16.053,7 tỷ đồng, tương ứng 9,8% so với cuối năm 2014. Vốn chủ sở hữu đạt 11.992,64 tỷ đồng.

Nguồn VTC News