SSG: nợ phải trả chiếm hơn 90% tổng nguồn vốn

ngày 09/08/2014

 Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, CTCP Vận tải biển Hải Âu (SSG) đạt 39 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận gộp 2,4 tỷ đồng, cùng kỳ Công ty lỗ 353 tỷ đồng, lợi nhuận thuần âm 9,5 tỷ đồng do chi phí tài chính cao và lỗ chênh lệch tỷ giá. Kết thúc 6 tháng, SSG hòa vốn nhờ bán tàu.

SSG: nợ phải trả chiếm hơn 90% tổng nguồn vốn

Đáng chú ý, nợ phải trả của SSG hiện là 155 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ, nhưng vẫn chiếm hơn 93% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ ngắn hạn hơn 65 tỷ đồng; trong đó ,có khoản nợ dài hạn đến hạn trả là 64 tỷ đồng. Đây là khoản vay dài hạn ngân hàng bằng USD, lãi suất 4,3 - 6,5%/năm, tài sản thế chấp là tàu Sea Dream và Sea Dragon.

Nợ dài hạn của SSG là hơn 62 tỷ đồng, tổng cộng hai khoản nợ vay này gấp 11 lần vốn chủ sở hữu. Trước tình hình tài chính như vậy, kiểm toán nghi ngờ về khả năng tiếp tục hoạt động của SSG trong thời gian tới.

Phan Hằng

{fcomment}