TIP tạm ứng cổ tức 10%

ngày 29/12/2014

 CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa vừa ban hành Nghị quyết HĐQT về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 cho cổ đông. Theo đó, mức chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 là 10%.

TIP tạm ứng cổ tức 10%

Theo Báo cáo tài chính quý III/2014, lợi nhuận sau thuế của Công ty chỉ đạt 1,6 tỷ đồng, chỉ bằng 25% so với mức 6,1 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2013, khiến cho lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng chỉ đạt 22 tỷ đồng, giảm 14% so với 9 tháng đầu năm 2013.

Giải trình về nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm, Công ty cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do chi phí khấu hao tăng 1,9 tỷ đồng, chi phí điện nước tăng 1,8 tỷ đồng, thuế tài nguyên bổ sung tăng 0,8 tỷ đồng và tiền thuê đất bổ sung tăng 0,63 tỷ đồng.

 

Theo Tin nhanh chứng khoán