VCG còn nhiều tồn tại cần xử lý

ngày 07/09/2014

 Kiểm toán đã lưu ý hàng loạt vấn đề của Tổng CTCP XNK & Xây dựng Việt Nam (VCG) như trích lập dự phòng, nợ khó đòi, công nợ tiềm tàng.

VCG còn nhiều tồn tại cần xử lý

Cụ thể, các công ty con của VCG là CTCP Xây dựng số 15 và CTCP Vận tải Vinaconex khó có khả năng thu hồi số tiền khoảng 91 tỷ đồng. Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex -Viettel có số dư tiền gửi tại một công ty tài chính khác 79 tỷ đồng và số dư trái phiếu doanh nghiệp với giá trị ghi sổ 150 tỷ đồng đã đáo hạn 1 năm nhưng chưa thu hồi được.

Hiện thương vụ bán cổ phần Xi măng Cẩm Phả cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) cũng chưa chốt được số liệu cuối cùng do hai bên đang thực hiện các thủ tục thống nhất giá trị vốn chủ sở hữu của Xi măng Cẩm Phả. Rất có thể, VCG lỗ nặng từ thương vụ này. Kiểm toán cũng lưu ý về việc xử lý tài chính sau thanh tra cổ phần hóa Vinaconex theo đề nghị của Thanh tra Chính phủ. Vấn đề này có thể làm phát sinh các khoản công nợ tiềm tàng của VCG.

6 tháng đầu năm, VCG đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất 124 tỷ đồng.

Phong Lan

{fcomment}