11 tháng, PHR đạt 210 tỷ đồng lợi nhuận, hoàn thành gần 79% kế hoạch

ngày 16/12/2014

CTCP Cao su Phước Hòa (mã PHR – HOSE) công bố kết quả kinh doanh tháng 11 và lũy kế 11 tháng đầu năm 2014.

11 tháng, PHR đạt 210 tỷ đồng lợi nhuận, hoàn thành gần 79% kế hoạch

Cụ thể, trong tháng 11, PHR khai thác được 2.393 tấn mủ quy khô và thu mua 1.504 tấn. PHR tiêu thụ 4.678 tấn mủ thành phẩm với giá bình quân hơn 32 triệu đồng/tấn, đạt doanh thu 150 tỷ đồng và ước đạt 10 tỷ đồng lợi nhuận.

Lũy kế 11 tháng, PHR khai thác được 16.634 tấn mủ quy khô (đạt 90% kế hoạch năm), thu mua 10.674 tấn và chế biến được 27.300 tấn mủ thành phẩm các loại. PHR tiêu thụ 29.790 tấn thành phẩm với giá bình quân 39.5 triệu đồng/tấn, nên doanh thu thành phẩm là 1.1756 tỷ đồng, nếu tính cả mủ skim thì tổng doanh thu gần 1.184 tỷ đồng. Lợi nhuận 11 tháng ước đạt 210 tỷ đồng, hoàn thành gần 79% kế hoạch năm.

Trong tháng 12 này, PHR phấn đấu khai thác 2.590 tấn mủ quy khô (tỷ lệ 14% kế hoạch năm) để hoàn thành và vượt kế hoạch 2014 đã đề ra. PHR dự kiến thu mua khoảng 1.000 tấn mủ, đồng thời điều chỉnh giá thu mua kịp thời và kiểm tra chặt chẽ hoạt động thu mua, nhất là chất lượng nguyên liệu.

N.Tùng

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}