11 tháng, TKV đạt hầu hết các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh

ngày 15/12/2015

Theo Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), doanh thu toàn Tập đoàn trong 11 tháng đầu năm 2015 ước đạt 97.681 tỷ đồng, đạt 85,7% kế hoạch đầu năm, bằng 93,4% so với kế hoạch điều chỉnh và bằng 103,3% cùng kỳ năm 2014.

11 tháng, TKV đạt hầu hết các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh

Trong đó, doanh thu than đạt 47.312 tỷ đồng; sản xuất, tiêu thụ khoáng sản đạt 5.559 tỷ đồng; sản xuất, bán điện là 11.061 tỷ đồng; sản xuất cơ khí thực hiện 2.575 tỷ đồng; sản xuất, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp là 3.973 tỷ đồng; doanh thu kinh doanh dịch vụ đạt 27.201 tỷ đồng.

Các sản phẩm chính như than nguyên khai sản xuất đạt 34,7 triệu tấn, đạt 84,8% kế hoạch; than sạch thành phẩm đạt 33,1 triệu tấn, đạt 88,6% kế hoạch. Than tiêu thụ trong 11 tháng là 32,4 triệu tấn (bằng 85,5% kế hoạch). Sản xuất điện trong 11 tháng là 8.004 triệu kWh, đạt 93,1% kế hoạch điều chỉnh và bằng 106,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Đây là sự nỗ lực rất lớn của toàn Tập đoàn trong việc khôi phục sản xuất - kinh doanh và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sau những thiệt hại nặng nề bởi trận mưa lũ lịch sử hồi đầu tháng 8 tại Quảng Ninh.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán