Năm 2014, BVS lãi hơn 131 tỷ đồng

ngày 21/01/2015

Sở GDCK Hà Nội vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2014 của CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVS – sàn HNX).

Năm 2014, BVS lãi hơn 131 tỷ đồng

Cụ thể, quý IV/2014, doanh thu BVS đạt 85,93 tỷ đồng, tăng gần 59% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu môi giới chứng khoán đạt 34,85 tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần cùng kỳ; doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 2,72% cùng kỳ và doanh thu hoạt động tư vấn 2,2 tỷ đồng, tăng 71,88% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 41 tỷ đồng, gấp 5,7 lần cùng kỳ.

Như vậy, lũy kế cả năm 2014, Công ty đạt hơn 305 tỷ đồng doanh thu, tăng 47,09% năm trước và lợi nhuận sau thuế 131,13 tỷ đồng, tăng 52,8% năm trước. Trong đó, doanh thu môi giới đạt 108,68 tỷ đồng, tăng 143% năm trước; doanh thu tư doanh hơn 61 tỷ đồng, tăng 21,66% năm trước và doanh thu khác 126,68 tỷ đồng, tăng 24,8% năm trước.

Theo giải trình từ BVS, nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận quý IV/2014 tăng mạnh so với cùng kỳ là do trong thời gian này, giá thị giao dịch trên sàn HOSE và HNX cùng tăng mạnh lần lượt ở mức 180% và 14% so với cùng kỳ năm trước.

Theo bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014, tổng tài sản BVS đạt 1.883,5 tỷ đồng, tăng 5,07% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền của BVS đạt hơn 710,56 tỷ đồng, tăng 32,8% so với hồi đầu năm; khoản đầu tư ngắn hạn đạt 389,71 tỷ đồng, giảm tới 49,7% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 20,31 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số âm 148,95 tỷ đồng hồi đầu năm.

Với kết quả kinh doanh tích cực, phiên giao dịch hôm nay, BVS tiếp tục khởi sắc trong khi hầu hết các bluechip đều giao dịch trong sắc đỏ. Đóng cửa, BVS tăng 600 đồng lên 15.000 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh đạt 755.638 đơn vị.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán