12-9, HOSE thực hiện phiên bản giao dịch lô lẻ

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) ngày 5-8 đã có báo cáo đề xuất việc triển khai chính thức giao dịch lô lẻ gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX). Đồng thời, để chuẩn bị cho hoạt động giao dịch ổn định, an toàn, HOSE thông tin đến các công ty chứng khoán để triển khai thay đổi chu kỳ thanh toán và các công ty chứng khoán đã tiếp nhận, điều chỉnh và thử nghiệm. Do vậy, HOSE đề xuất thứ Hai ngày 12-9 sẽ là ngày chính thức áp dụng giao dịch lô lẻ.

Ảnh minh họa: TL

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã có văn bản chấp thuận cho VNX ban hành quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của VNX và VNX qua đó đồng ý với phương án của HoSE, chấp thuận HoSE chính thức áp dụng giao dịch lô lẻ từ ngày 12-9-2022.

HOSE cho biết, để thực hiện truyền thông giao dịch lô lẻ trước ngày áp dụng chính thức là 7 ngày và chính thức áp dụng phải là thứ hai (nhằm cài đặt hệ thống, thử nghiệm lần cuối vào cuối tuần). HOSE sẽ thông báo toàn thị trường và truyền thông về ngày áp dụng chính thức; thông báo kế hoạch thử nghiệm trước ngày áp dụng chính thức cho các công ty chứng khoán, hãng tin là ngày 5-9.

Tiếp đó, ngày 9-9 sẽ bàn giao phiên bản giao dịch lô lẻ lên hệ thống giao dịch chính của HoSE. Ngày 10-9 sẽ thử nghiệm lần cuối trước ngày 12-9 áp dụng chính thức với các công ty chứng khoán, hãng tin.

VNX cho biết, trước khi HoSE thực hiện phiên bản giao dịch lô lẻ, VNX sẽ sớm hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết để đảm bảo việc HoSE triển khai giao dịch lô lẻ theo đúng kế hoạch.

Nguồn: thesaigontimes.vn