15 công ty trả lương cho kỹ sư phần mềm cao nhất

ngày 30/09/2014

Lương kỹ sư phần mềm trung bình ở Google là 127,827 USD, đứng đầu danh sách.

Được thực hiện bởi Business Insider dựa trên trang Glassdoor, kết quả này cho thấy một thực tế khá ấn tượng về nghề lập trình. Theo đó, khảo sát chỉ được thực hiện với các công ty có từ 20 nhân viên trở lên và mỗi nhân viên được khảo sát phải có ít nhất 2 năm làm việc tại công ty đó. Nhờ vậy, số liệu đưa ra rất đáng tin tưởng.

Theo danh sách này, Google là hãng công nghệ trả lương cho kỹ sư phần mềm mỗi năm với giá trị trung bình cao nhất. Ngay sau Google là Apple, còn Facebook đứng vị trí thứ 4 và Microsoft ở vị trí thứ 6,...

01. Google: 127.827 USD

15 công ty trả lương cho kỹ sư phần mềm cao nhất - 1

02. Apple: 125.695 USD

15 công ty trả lương cho kỹ sư phần mềm cao nhất - 2

03. Walmart: 124.433 USD

15 công ty trả lương cho kỹ sư phần mềm cao nhất - 3

04. Facebook: 122.695 USD

15 công ty trả lương cho kỹ sư phần mềm cao nhất - 4

05. Oracle: 112.681 USD

15 công ty trả lương cho kỹ sư phần mềm cao nhất - 5

06. Microsoft: 108.712 USD

15 công ty trả lương cho kỹ sư phần mềm cao nhất - 6

07. Intel: 106.234 USD

15 công ty trả lương cho kỹ sư phần mềm cao nhất - 7

08. Amazon: 105.709 USD

15 công ty trả lương cho kỹ sư phần mềm cao nhất - 8

09. Bank of America: 95.325 USD

15 công ty trả lương cho kỹ sư phần mềm cao nhất - 9

10. JPMorgan Chase: 95.270 USD

15 công ty trả lương cho kỹ sư phần mềm cao nhất - 10

11. Samsung: 92,667 USD

15 công ty trả lương cho kỹ sư phần mềm cao nhất - 11

12. IBM: 92.418 USD

15 công ty trả lương cho kỹ sư phần mềm cao nhất - 12

13. Comcast: 91.984 USD

15 công ty trả lương cho kỹ sư phần mềm cao nhất - 13

14. Verizon: 86.859 USD

15 công ty trả lương cho kỹ sư phần mềm cao nhất - 14

15. General Electric: 80.235 USD

15 công ty trả lương cho kỹ sư phần mềm cao nhất - 15

nguồn: 24h.com.vn

{fcomment}