2.000 tỷ đồng lập Quỹ đầu tư công nghiệp hỗ trợ quốc gia

ngày 08/08/2014

Dự thảo Nghị định về Phát triển công nghiệp hỗ trợ vừa được Bộ Công thương đưa ra lấy ý kiến để trình Chính phủ ban hành trong năm 2014. 

2.000 tỷ đồng lập Quỹ đầu tư công nghiệp hỗ trợ quốc gia

Theo đó, sẽ thành lập Quỹ Đầu tư công nghiệp hỗ trợ quốc gia trực thuộc Bộ Công thương và được ngân sách nhà nước cấp 2.000 tỷ đồng trong 3 năm đầu, tính từ thời điểm Nghị định được ban hành.

Việc tăng vốn điều lệ của Quỹ do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ Công thương sau khi thống nhất với Bộ Tài chính.

Dự thảo Nghị định cũng đưa ra nhiều chính sách ưu đãi phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp hỗ trợ, như được miễn thuế đất và mặt nước trong thời gian xây dựng và 11 năm kể từ khi dự án hoạt động; giảm 50% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.n


Theo Thế Hải
baodautu.vn

{fcomment}