5 tháng, GDT đạt 51% kế hoạch doanh thu cả năm

ngày 08/05/2015

Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) cho biết, tính đến 6/5/2015, ước tính doanh thu xấp xỉ 6,8 triệu USD, tương đương 148 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch cả  năm 2015. 

5 tháng, GDT đạt 51% kế hoạch doanh thu cả năm

Được biết, hiện Công ty đang tiến hành các thủ tục để trả cổ tức bằng cổ phiếu 20% và phát hành 5% cổ phiếu ESOP trong quý II - III/2015 theo như nghị quyết ĐHCĐ năm 2014 thông qua. Dự kiến sau khi phát hành, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 103,7 tỷ đồng lên 129,6 tỷ đồng. Theo kế hoạch, năm 2015, GDT dự kiến cổ tức 30%.

Kết thúc quý 1, GDT đạt doanh thu 60,8 tỷ đồng, tăng 13,85%, lợi nhuận sau thuế hơn 12 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Đơn hàng xuất khẩu công ty nhận được trong quý 1 cũng đã đạt 50% kế hoạch cả năm.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán