8 tháng, SSC đạt lợi nhuận sau thuế 70 tỷ đồng

Theo thông tin từ, CTCP Giống cây trồng Miền Nam (SSC), 8 tháng, doanh thu thuần của SSC đạt khoảng 400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 70 tỷ đồng.

8 tháng, SSC đạt lợi nhuận sau thuế 70 tỷ đồng

Ngày 9/9/2014, SSC đã khánh thành trung tâm giống rau hoa tại huyện Củ Chi, TP. HCM. Đây là nơi SSC tập trung nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh hạt giống rau hoa.

Trung tâm có tổng diện tích hơn 25 héc-ta, là tài sản thanh lý của Công ty liên doanh hạt giống Đông Tây, được SSC mua lại với giá 26 tỷ đồng. SSC đã bỏ ra thêm 5 tỷ đồng để đầu tư trang thiết bị và 10 tỷ đồng làm vốn lưu động.

Định hướng của Trung tâm là ứng dụng công nghệ sinh học để tạo giống mới. Trung tâm mới này được kỳ vọng sẽ tạo ra doanh thu khoảng 20 tỷ đồng trong năm đầu tiên, tăng trưởng các năm tiếp theo từ 15 - 20%/năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét, 6 tháng đầu năm 2014, SSC đạt doanh thu thuần gần 318,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 47,7 tỷ đồng. 8 tháng, doanh thu thuần của SSC đạt khoảng 400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 70 tỷ đồng. Chỉ tiêu cả năm nay của SSC là hơn 705 tỷ đồng doanh thu và 94,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Đức Luận

{fcomment}