ACB mua được 77% cổ phiếu quỹ đã đăng ký

ngày 16/01/2015

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - sàn HNX) vừa công bố kết quả mua cổ phiếu quỹ, đạt tỷ lệ 77% trên tổng số cổ phiếu đăng ký mua.

ACB mua được 77% cổ phiếu quỹ đã đăng ký

Theo đó, ACB đã mua thành công 13.506.613 cổ phiếu với giá 15.490 đồng/cổ phiếu bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Như vậy, ACB đã phải bỏ ra 209,22 tỷ đồng để mua lại số cổ phiếu này. Thời gian thực hiện của đợt mua cổ phiếu quỹ này là từ ngày 15/12/2014 đến ngày 05/01/2015.

Với số lượng cổ phiếu đã mua, ACB đã nâng tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ từ 27.915.995 cổ phiếu lên 41.422.608 cổ phiếu. ACB cũng cho biết, nguyên nhân không thực hiện hết số lượng đăng ký mua do nguồn tiền còn quá ít.

Trước đó, ACB công bố sẽ đăng ký mua lại tối đa là 17.461.724 cổ phiếu (tương ứng 1,92% tổng số cổ phiếu ACB đang lưu hành) với giá từ 12.000 - 19.000 đồng, nguồn vốn để mua lại là 209.540.688.795 đồng từ Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012.

Tại ĐHCĐ thường niên 2014 của ACB, lãnh đạo ACB cho biết ban điều hành đánh giá việc mua cổ phiếu quỹ của ngân hàng là khoản đầu tư triển vọng, khi cổ phiếu lên giá sẽ bán ra để thu về lợi nhuận cho cổ đông.

Trong năm 2014, ACB cũng từng đăng ký mua cổ phiếu quỹ với số lượng đăng ký mua lại tối đa 33.859.000 cổ phiếu nhưng trong khoảng thời gian từ 24/3 đến 23/4, ngân hàng này chỉ mới mua được 11.734.864 cổ phiếu với giá bình quân là 16.743 đồng/cổ phiếu. Nguyên nhân ngân hàng không mua hết lượng cổ phiếu quỹ đã đăng ký là do biến động giá thị trường không phù hợp.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2014 của ACB, trong quý III ACB đạt lợi nhuận trước thuế sau thuế là 264 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng ngân hàng đạt lợi nhuận sau thuế là 837 tỷ đồng, giảm 25,1% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 9/2014, ACB đạt tăng trưởng tín dụng 7,12% với dư nợ cho vay khách hàng 113.163 tỷ đồng; huy động vốn khách hàng tăng 8,74% đạt 150.183 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng gần 13.000 tỷ tương đương 7,67% lên 179.381 tỷ đồng.

Theo Tin nhanh chứng khoán