Bãi bỏ, đơn giản hóa hàng chục thủ tục hành chính thuế

Triển khai các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết 19, 35 và 36a của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hỗ trợ doanh nghiệp (DN), trong 6 tháng đầu năm 2016, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính bãi bỏ 32 TTHC và đơn giản hóa 40 TTHC; đồng thời tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung 51/70 quy trình, quy chế.
 
Bãi bỏ, đơn giản hóa hàng chục thủ tục hành chính thuế
Ngành Thuế phấn đấu đến hết năm 2016 điện tử hóa 90% giao dịch thuế.

1. Mở rộng hệ thống khai thuế qua mạng

Theo Tổng cục Thuế, để triển khai thực hiện các Nghị quyết 19/2016/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP và Nghị quyết 36a/NQ-CP, Tổng cục Thuế đã ban hành kế hoạch hành động với nhiều nhiệm vụ cụ thể. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TCT ngày 21/6/2016 chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tăng cường kỷ cương kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của cán bộ thuế và đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2016, trên cơ sở thường xuyên rà soát, thống kê các TTHC được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính bãi bỏ 32 TTHC và đơn giản hóa 40 TTHC; đồng thời tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung 51/70 quy trình, quy chế. Cùng với đó, ngành Thuế tiếp tục phát triển các ứng dụng hiện đại hoá hệ thống thuế như ứng dụng đáp ứng yêu cầu cải cách TTHC, giảm số giờ tuân thủ về thuế; ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) tại 63/63 cục thuế; ứng dụng trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế với các ngành liên quan; ứng dụng khai thuế, nộp thuế điện tử…

Nhờ những đổi mới, cải cách đó, cơ quan thuế các cấp đã mở rộng hệ thống khai thuế qua mạng đến 99,47% số DN đang thuộc diện quản lý thuế; triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử tại 63/63 tỉnh, thành phố với 95,31% số DN đăng ký tham gia. Đến thời điểm này, số lượng DN thực tế sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử đã đạt trên 80%, với số tiền đã nộp ngân sách nhà nước trên 208 nghìn tỷ đồng (đạt trên 52% tổng số thuế thu được).

Đặc biệt quan trọng hơn, từ nền tảng này, ngành Thuế đang nghiên cứu để triển khai việc hoàn thuế điện tử. Các đề án kê khai, nộp thuế điện tử đối với các hộ cho thuê nhà, chuyển nhượng nhà đất (thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ) và đề án về nộp thuế điện tử đối với lệ phí trước bạ ô tô, xe máy đang tiếp tục được triển khai. Đồng thời, ngành Thuế tiếp tục hỗ trợ cho 210 DN thí điểm tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong việc đăng ký và xuất hóa đơn điện tử có xác thực, tiến tới phối hợp với các đơn vị liên quan về kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin để triển khai hệ thống hóa đơn điện tử có cấp mã xác thực của cơ quan thuế.

2. Phấn đấu điện tử hóa 90% các giao dịch thuế 

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, nỗ lực cải cách TTHC, hiện đại hóa công tác quản lý để giảm thời gian nộp thuế cho người dân, DN đã đạt được những kết quả tích cực. Theo tính toán của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam các hoạt động này đã tiết kiệm cho xã hội khoảng 7.000 tỷ đồng/năm. Mặc dù vậy, ngành Thuế vẫn còn một số nội dung cần phải tiếp tục triển khai mạnh, nhất là vấn đề hoàn thuế điện tử, công khai hồ sơ giải quyết khiếu nại của người nộp thuế. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở dữ liệu về người nộp thuế dù đã được tập trung (trước đây phân tán tại 16 ứng dụng), song ở một số thời điểm vẫn còn trục trặc, tạo ra sự e dè cho các tổ chức, cá nhân khi sử dụng dịch vụ thuế điện tử.

Để khắc phục những hạn chế này, những tháng cuối năm, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đề án xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về thuế, trong đó lưu ý các chỉ tiêu, nội dung kinh tế, chứng từ thu ngân sách có tính công khai, minh bạch rõ ràng và tính pháp lý cao. Đồng thời, hệ thống Quản lý thuế tập trung (TMS) được duy trì và vận hành ổn định. Cùng với đó, cơ quan thuế các cấp cũng sẽ đẩy mạnh việc triển khai nộp thuế điện tử (bao gồm nộp qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và qua các kênh điện tử do các ngân hàng thương mại cung cấp).

Ngành Thuế phấn đấu đến hết năm 2016 đạt ít nhất 90% thực hiện bằng phương thức điện tử về cả 3 chỉ tiêu (số DN đang quản lý thuế trên địa bàn; số chứng từ nộp thuế; số tiền thuế thu được trên địa bàn quản lý). Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến sẽ được chú trọng đẩy mạnh, để DN nhận thức đầy đủ và tin tưởng khi sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử.

Ngành Thuế cũng đặt quyết tâm hoàn thành việc thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán đảm bảo đúng quy định và điện tử hóa công tác ủy nhiệm thu, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế và cơ quan thuế. Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan để thực hiện thu lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, thu thuế thu nhập cá nhân đối với nhượng bất động sản bằng phương thức điện tử.

Bạn có biết

Phần mềm hóa đơn điện tử E – Invoice: xây dựng hệ thống hóa đơn điện tử xác thực nhanh chóng, an toàn, thuận tiện

Là một trong những doanh nghiệp được Tổng cục Thuế lựa chọn để thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực, Công ty Thái Sơn đã xây dựng nên phần mềm hóa đơn điện tử xác thực E-Invoice, nhằm phục vụ chính doanh nghiệp mình và đưa ra giải pháp hóa đơn tối ưu cho các doanh nghiệp khác.

Phần mềm E-INVOICE là giải pháp chuyên dụng cho việc tạo lập và xuất hóa đơn điện tử xác thực đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ của hóa đơn điện tử xác thực. Ngoài ra phần mềm E-INVOICE còn tích hợp quy trình khép kín từ gửi hóa đơn điện tử xác thực cho khách hàng đến các quy trình xác nhận với khách hàng nhận hóa đơn điện tử ngay trên phần mềm. Các tính năng mở rộng có thể tích hợp với các giải pháp quản lý có sẵn tại doanh nghiệp như phần mềm kế toán, phần mềm CRM, phần mềm quản lý khác…

Mọi chi tiết về phần mềm E-INVOICE cũng như tư vấn triển khai xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm tư vấn và hỗ trợ E-INVOICE:
Điện thoại: 1900 4767, email: info@thaison.vn
Website: http://thaison.vnhttp://einvoice.vn/