Bị bêu danh, nhiều doanh nghiệp đã đóng thuế đất

ngày 21/07/2015

Sau khi Cục Thuế Hà Nội công khai danh tính các chủ đầu tư nợ tiền sử dụng đất đầu tháng 7/2015, một số chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ, song phần lớn doanh nghiệp bị nhắc vẫn chưa chịu nộp tiền, hoặc chỉ nộp theo kiểu đối phó.

Bị bêu danh, nhiều doanh nghiệp đã đóng thuế đất

Cụ thể, CTCP Hóa chất và vật tư khoa học kỹ thuật từ ngày 1/7 đến ngày 15/7 đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất tại Dự án 265 Cầu Giấy, với số tiền 93,2 tỷ đồng. CTCP Đầu tư Đồng Phát đã hoàn thành 5,1 tỷ đồng tiền sử dụng đất tại dự án nhà ở cao tầng Đồng Phát (phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai), Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Việt Hà cũng đã nộp 20 tỷ đồng tiền thuế tại dự án trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở.

Trong khi đó, một số đơn vị cũng đã thực hiện nộp thuế sau khi bị nhắc, nhưng việc thực hiện có tính chất đối phó, khi số tiền nộp chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với tổng số thuế mà doanh nghiệp nợ.

Chẳng hạn, CTCP Dầu tư xây dựng số 9 chỉ đóng được 500 triệu đồng trong tổng số 99,6 tỷ đồng tiền thuế, CTCP Sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu chỉ đóng được 50 triệu đồng trong tổng số trên 322 tỷ đồng phải nộp, CTCP Đầu tư Trung Việt cũng chỉ đóng được 10 tỷ đồng trong tổng số trên 193 tỷ đồng phải đóng trong đợt này…

Nguồn Tin nhanh chứng khoán