Biden sẽ là tổng thống Mỹ già nhất?

Ông Joe Biden sinh ngày 20/11/1942. Ảnh: New York Post.

Trẻ nhất và già nhất

Ông Joe Biden sinh ngày 20/11/1942. Nếu thắng cử, ông sẽ nhậm chức ở tuổi 77. George Washington, tổng thống đầu tiên của Mỹ, tuyên thệ nhậm chức khi ông 57 tuổi.

Mỹ có 9 tổng thống nhậm chức trong độ tuổi 40-50, trong đó Theodore Roosevelt là tổng thống trẻ nhất – chính thức trở thành ông chủ Nhà Trắng lúc 42 tuổi, 322 ngày.

Mỹ có 25 tổng thống nhậm chức trong độ tuổi 51-60, có 10 tổng thống nhậm chức trong độ tuổi 61-70 và có 1 tổng thống nhậm chức ở tuổi ngoài 70.

Vị tổng thống Mỹ cao tuổi nhất tính đến ngày nhậm chức chính là ông Donald Trump – 70 tuổi, 220 ngày.

Đương kim tổng thống Mỹ Donald Trump sinh ngày 14/6/1946. Ảnh: AP.

44 người tuyên thệ - 45 đời tổng thống

Đến nay, tổng cộng 44 người tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ. Nhưng Mỹ có 45 đời tổng thống vì ông Grover Cleveland là ông chủ Nhà Trắng trong 2 nhiệm kỳ không liên tiếp và được tính theo thứ tự là tổng thống thứ 22 và 24 của Mỹ.

Trong số tổng thống Mỹ, 4 người qua đời vì bệnh trong khi đang tại nhiệm. Đó là William Henry Harrison, Zachary Taylor, Warren G. Harding và Franklin D. Roosevelt.

Có 4 tổng thống Mỹ bị ám sát, gồm Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley và John F. Kennedy. Có duy nhất một tổng thống Mỹ từ chức. Đó là Richard Nixon.

Tổng thống Mỹ đầu tiên, ông George Washington, được bầu năm 1789.

Tổng thống Mỹ đầu tiên George Washington. Trước khi Mỹ có Tổng thống Donald Trump, ông George Washington được coi là tổng thống Mỹ giàu nhất. Harry Truman được coi là một trong số những tổng thống Mỹ nghèo nhất - tổng tài sản khoảng 1 triệu USD. Nguồn: Business Insider.

Tổng thống tại nhiệm ngắn nhất (32 ngày, trong năm 1841) là William Henry Harrison.

Tổng thống có thời gian tại nhiệm lâu nhất (hơn 12 năm) là Franklin D. Roosevelt. Ông qua đời trong nhiệm kỳ thứ 4, năm 1945. Ông là tổng thống duy nhất phục vụ hơn 2 nhiệm kỳ.

Năm tổng thống không đủ số phiếu phổ thông khi bầu cử nhưng vẫn thắng cử là John Q. Adams, Rutherford B. Hayes, Benjamin Harrison, George W. Bush và Donald Trump.

Barack Obama là tổng thống gốc Phi đầu tiên và John F. Kennedy là tổng thống duy nhất theo Công giáo La Mã.

Tổng thống Mỹ da màu đầu tiên Barack Obama và phu nhân. Ảnh: Time.


Nguồn: Báo Tiền Phong