CGIF được hỗ trợ tại Việt Nam

ngày 22/12/2014

 Cơ quan Bảo lãnh Tín dụng và Đầu tư (CGIF) vừa bảo lãnh thành công đợt phát hành trái phiếu có tổng trị giá 2.100 tỷ đồng với kỳ hạn 10 năm của Tập đoàn Masan.

CGIF được hỗ trợ tại Việt Nam

Những tháng gần đây, CGIF đã xúc tiến việc tiến hành bảo lãnh trên thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ trong khu vực, bao gồm cả đợt bảo lãnh phát hành tại Việt Nam.

CGIF hiện thực hóa mong muốn của công ty nhận bảo lãnh, giúp các công ty này huy động với lãi suất cố định trong dài hạn. Việc huy động vốn này cho phép các công ty thực hiện các khoản đầu tư dài hạn khi các rủi ro liên quan đến tái cấp vốn cũng như rủi ro lãi suất và biến động tỷ giá hối đoái được giảm thiểu.

Giám đốc điều hành của CGIF, ông Kiyoshi Nishimura cho biết, tăng cường năng lực bảo lãnh trên thị trường trái phiếu bằng VND là ưu tiên hàng đầu của CGIF đáp ứng các mục tiêu đầu tư dài hạn, trong đó có nhu cầu về đầu tư cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Bá Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tài chính, là một trong những cổ đông của CGIF, Bộ Tài chính cam kết hỗ trợ mạnh mẽ đối với các dịch vụ bảo lãnh CGIF ở Việt Nam.

CGIF là một tổ chức đa phương thành lập bởi các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ngân hàng Phát triển châu Á. Cơ quan này được thành lập như là một quỹ ủy thác của ADB với mức góp vốn ban đầu là 700 triệu USD từ các thành viên.

Theo Tin nhanh chứng khoán