Chứng khoán Đại Việt: Quyền sở hữu cổ phần không rõ ràng

CTCK Đại Việt (DVSC) vừa tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015, nhưng không thành công, vì quyền sở hữu cổ phần không rõ ràng.

Chứng khoán Đại Việt: Quyền sở hữu cổ phần không rõ ràng

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cho thấy, có 71,03% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, nên ĐHCĐ đủ điều kiện tiến hành.

Tuy nhiên, bà Trịnh Thị Tuyết Minh, Trưởng ban Kiểm soát DVSC không đồng tình với kết quả thẩm tra tư cách cổ đông vì cho rằng, 4 cổ đông: Đỗ Hoàng Linh, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Ngô Trí Đức và Lâm Hồng Trình nắm tổng số hơn 8,5 triệu cổ phần, chiếm 34,39% cổ phần có quyền biểu quyết đã ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT DVSC dự ĐHCĐ với xác nhận của Tập đoàn Thiên Thanh.

Các cổ đông này trước đây đứng tên sở hữu thay cho một số cổ đông lớn của Ngân hàng Đại Tín, nay đã chuyển nhượng cho Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB). Do đó, các ủy quyền này phải được công chứng để xác định tính hợp lệ quyền sở hữu cổ phần.

Loại trừ 4 ủy quyền không hợp lệ này, thì số cổ đông có quyền biểu quyết dự họp ĐHCĐ chưa đến 51%, nên theo điều lệ của DVCS, đại hội không đủ điều kiện tiến hành.

Sau khi xin ý kiến các thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT DVSC Phạm Đức Luận kết luận, ĐHCĐ không đủ điều kiện tiến hành, nên sẽ tổ chức lần 2. HĐQT DVSC sẽ làm rõ quyền sở hữu cổ phần và việc ủy quyền của 4 cổ đông trên.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán