Chứng khoán Kỹ thương: quý III lãi đột biến

ngày 24/10/2015

Theo báo cáo tài chính quý III/2015 mà CTCK Kỹ thương vừa công bố, Công ty đạt 177,2 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế hơn 161 tỷ đồng, lần lượt tăng tới 135,7% và 148% so với cùng kỳ năm trước.

Chứng khoán Kỹ thương: quý III lãi đột biến

Các mảng kinh doanh có đóng góp lớn vào doanh thu quý III gồm: doanh thu hoạt động tư vấn: 82,6 tỷ đồng; doanh thu đầu tư chứng khoán, góp vốn: 58,8 tỷ đồng (tăng tới 551,5% so với cùng kỳ năm ngoái)…

Kết quả kinh doanh trong quý III của CTCK Kỹ thương tiếp tục tích cực, ngoài có đóng góp lớn của mảng dịch vụ tư vấn phát hành chứng khoán, còn có sự đóng góp quan trọng của hoạt động kinh doanh trái phiếu cùng các sản phẩm liên quan.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán