Chứng khoán Nhất Việt dự kiến phát hành hơn 39 triệu cổ phiếu

ngày 05/04/2021

Theo đó, Chứng khoán Nhất Việt dự kiến phát hành 39,25 triệu cổ phiếu; trong đó, phát hành ra công chúng là 10,25 triệu cổ phiếu và phát hành riêng lẻ là 29 triệu cổ phiếu.

Việc phát hành thêm cổ phiếu giúp tăng vị thế cạnh tranh của VFS trên thị trường, tận dụng tốt các cơ hội đầu tư. Ảnh minh họa: TTXVN

Đối với phát hành ra công chúng, cổ phiếu phát hành theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.

Nguyên tắc xác định giá chào bán, dựa vào giá trị sổ sách cổ phiếu của công ty tại Báo cáo tài chính năm 2020 là 11.047 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, để đảm bảo đợt phát hành thành công chào bán được toàn bộ số cổ phiếu dự kiến, Hội đồng quản trị công ty đề xuất mức giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1, tương ứng với việc mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền mua, cứ 4 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu chuyển nhượng tự do. Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2021.

Đối với cổ phiếu phát hành riêng lẻ, được chào bán cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chuyên nghiệp. Giá chào bán cũng ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu.

Chứng khoán Nhất Việt dự kiến phát hành hơn 39 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ. Ảnh minh họa: TTXVN

Cổ phiếu mới được ch sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược, 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Thời gian dự kiến cháo bán là năm 2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Mục đính phát hành cổ phiếu của doanh nghiệp nhằm bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh, tăng vốn điều lệ giúp VFS chủ động, linh hoạt hơn trong việc sử dụng nguồn lực tài chính, giảm áp lực huy động vốn từ các nguồn khác. Từ đó, tăng vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, tận dụng tốt các cơ hội đầu tư./.

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/chung-khoan-nhat-viet-du-kien-phat-hanh-hon-39-trieu-co-phieu/191631.html