Cienco1: Chưa đầy một năm thay 2 tướng trẻ

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco1) - nhà thầu xây dựng công trình giao thông lớn nhất Việt Nam lại thay Tổng giám đốc.      

Cienco1: Chưa đầy một năm thay 2 tướng trẻ

HĐQT Cienco 1 vừa bổ nhiệm ôngĐinh Văn Thanh, sinh năm 1975, Chủ tịch HĐQT CTCP Cầu 12 giữ cương vị Tổng giám đốc Tổng công ty.

Như vậy, chưa đầy 12 tháng, Cienco1 đã thay Tổng giám đốc tới 2 lần. Người tiền nhiệm của ông Đinh Văn Thanh là ông Quách Bá Vương. Ông Vương được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Cienco 1 từ tháng 10/2015 thay cho ông Cấn Hồng Lai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, các cổ đông đã biểu quyết thông qua sửa đổi điều lệ hoạt động của Cienco 1, tăng số lượng thành viên HĐQT từ 5 thành viên lên 7 thành viên; phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán; chủ trương niêm yết cổ phiếu.

Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Sản lượng công ty mẹ đạt 4.818 tỷ, doanh thu đạt 4.916 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 77,26 tỷ, cổ tức đạt 9%. Về phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016, đại hội cũng thống nhất các chỉ tiêu chính: Giá trị sản lượng đạt 5.000 tỷ, doanh thu 4.500 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 71,95 tỷ, cổ tức đạt 9%.

Cienco1 hiện có số vốn điều lệ 700 tỷ đồng, không còn vốn nhà nước, các cổ đông lớn của đơn vị này là Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng công trình Fecon nắm 10% vốn điều lệ; Công ty cổ phần hạ tầng Fecon; Công ty TNHH Sản xuất thương mại Yên Khánh nắm 29%; Công ty TNHH Thiết bị xây dựng Hồng Hà nắm 25%; Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn nắm 10%;…

Theo Anh Minh
baodautu.vn

Nguồn Tin nhanh chứng khoán