Cổ đông APS “gật” phương án sáp nhập với Sen Vàng

ngày 10/11/2014

Sau lần triệu tập thứ nhất bất thành, do không hội đủ tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội, ngày 8/11, CTCK Châu Á Thái Bình Dương (APS) đã tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 2 thành công.

Cổ đông APS “gật” phương án sáp nhập với Sen Vàng

Theo đó, đại hội đã thông qua phương án CTCK Sen Vàng (GLS) sáp nhập vào APS với tỷ lệ 1:1.

Để triển khai phương án sáp nhập trên, APS sẽ phát hành 13,5 triệu cổ phần, tương đương 135 tỷ đồng theo mệnh giá, để hoán đổi 100% số cổ phần của GLS đang lưu hành. Qua đó, vốn điều lệ của APS sẽ tăng thêm 135 tỷ đồng và đạt 525 tỷ đồng.

APS kỳ vọng việc sáp nhập thành công sẽ nâng cao năng lực tài chính, phát triển thương hiệu, mở rộng hoạt động kinh doanh và đầu tư… cho APS trong giai đoạn tới.

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}