Cổ phiếu DCT và VST hủy niêm yết từ 8/5

Sở GDCK TP. HCM (HOSE) thông báo về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu của CTCP Tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai (mã DCT) và CTCP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (mã VST).

Cổ phiếu DCT và VST hủy niêm yết từ 8/5

Cụ thể, DTC bị hủy niêm yết hơn 27,22 triệu cổ phiếu do có lỗ lũy kế tại 31/12/2014 là 273,333 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp là 272,236 tỷ đồng căn cứ theo BCTC kiểm toán 2014, đồng thời DCT cũng đã kinh doanh thua lỗ trong 03 năm liên tục (năm 2012 lỗ 55,183 tỷ đồng, năm 2013 lỗ 134,777 tỷ đồng, năm 2014 lỗ 112,027 tỷ đồng).

Tương tự, toàn bộ gần 59 triệu cổ phiếu VST bị hủy niêm yết vì có lỗ sau thuế của cổ đông Công ty mẹ các năm 2014 là 144,78 tỷ đồng, năm 2013 là 223,65 tỷ đồng và năm 2012 là 124,97 tỷ đồng căn cứ BCTC hợp nhất kiểm toán các năm 2014, 2013 và 2012.

Theo đó, các cổ phiếu DCT và VST sẽ có phiên giao dịch cuối cùng trên HOSE vào ngày 7/5, trước khi chính thức rời sàn vào ngày 8/5.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán