CTS trả cổ tức 6% bằng cổ phiếu

ngày 21/09/2015

HĐQT CTCK Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSc - mã CTS) vừa ra nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 6%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức là ngày 30/9/2015.

CTS trả cổ tức 6% bằng cổ phiếu

Lãnh đạo VietinbankSC cho biết, sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của Công ty sẽ được nâng từ 789,934 tỷ đồng lên 837,334 tỷ đồng, đủ điều kiện về vốn điều lệ tối thiểu đối với tổ chức muốn xin cấp phép kinh doanh chứng khoán phái sinh theo quy định tại Nghị định số 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và TTCK phái sinh.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán