DPM đạt EPS 2.470 đồng sau 9 tháng

ngày 04/11/2014

 Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2014 với doanh thu đạt 2.142 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 295,7 tỷ đồng.

DPM đạt EPS 2.470 đồng sau 9 tháng

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DPM đạt 7.146 tỷ đồng doanh thu; 967,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 6% so với kế hoạch năm. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.470 đồng.

Số dư tiền mặt và các khoản tương đương tiền của DPM tăng từ 4.032 tỷ đồng đầu năm lên 4.959 tỷ đồng thời điểm cuối quý III. Trị giá hàng tồn kho tại thời điểm 30/9/2014 là 1.509 tỷ đồng.

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}