Dự án chung cư nhỏ hơn 2 héc-ta không phải lập quy hoạch chi tiết

ngày 23/09/2014

 UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố.

Dự án chung cư nhỏ hơn 2 héc-ta không phải lập quy hoạch chi tiết

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 5 héc-ta (dự án chung cư nhỏ hơn 2 héc-ta) chỉ cần lập quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500, mà không phải lập quy hoạch chi tiết.

Đối với công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đơn chức năng như trạm bơm tiêu, tưới, trạm cấp nước sạch sinh hoạt, trạm biến áp bằng hoặc trên 110 kV, trạm xử lý nước thải tập trung, cơ sở xử lý chất thải rắn, cho phép lập quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 mà không phải lập quy hoạch chi tiết. Việc xin ý kiến của chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư có liên quan thực hiện theo quy định của đồ án quy hoạch chi tiết.

Theo M.Nhật
Báo Đầu tư Bất động sản

{fcomment}