Đưa gần 300 công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ và Nhật Bản về nước

ngày 31/07/2020

Các công dân chờ lên máy bay về nước. (Nguồn: TTXVN)

Các công dân chờ lên máy bay về nước. (Nguồn: TTXVN)

Các công dân chờ lên máy bay về nước. (Nguồn: TTXVN)

Công dân Việt Nam về nước lên các xe trung chuyển đến điểm cách ly tập trung 14 ngày do quân đội quản lý. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Công dân Việt Nam về nước lên các xe trung chuyển đến điểm cách ly tập trung 14 ngày do quân đội quản lý. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Công dân Việt Nam về nước được kiểm tra và khai báo y tế tại Cảng Hàng không Quốc tế Canh Ranh, Khánh Hòa. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Các công dân Việt Nam mặc đồ bảo hộ, đi theo lối riêng khi máy bay hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh.(Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Máy bay đưa công dân Việt Nam về nước đến Cảng Hàng không Quốc tế Canh Ranh (Khánh Hòa). (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Máy bay đưa công dân Việt Nam về nước đến Cảng Hàng không Quốc tế Canh Ranh (Khánh Hòa). (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Nguồn: Báo VietnamPlus