FLC lên kế hoạch tăng vốn khủng, lên gần 8.400 tỷ đồng

ngày 10/03/2015

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015 của CTCP Tập đoàn FLC (mã FLC – HOSE), HĐQT Công ty sẽ trình cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn gấp đôi, từ gần 3.750 tỷ đồng, lên 8.398 tỷ đồng thông qua việc phát hành 465 triệu cổ phiếu.

FLC lên kế hoạch tăng vốn khủng, lên gần 8.400 tỷ đồng

Theo phương án, đợt 1, trong quý II/2015, FLC sẽ phát hành 75 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20%. Nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối.

Sau đó, FLC sẽ tiếp tục phát hành 390 triệu cổ phiếu và chia thành 2 đợt, mức giá chào bán tùy vào tình hình thực tế nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/CP. Đợt 1, phát hành 180 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:2 và tỷ lệ này có thể thay đổi nếu thời điểm phát hành đợt 1 diễn ra sau thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu từ các trái chủ trái phiếu đã được phát hành trong tháng 5/2014. Đợt 2 sẽ chào bán nốt 210 triệu cổ phiếu, sau khi kết thúc đợt 1.

Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Ngoài phương án tăng vốn “khủng”, HĐQT FLC cũng sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2015 với tổng doanh thu 5.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 780 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 150% và 119% so với năm 2014.

Được biết, trong năm 2014, FLC đã thực hiện 2 đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 4 lần, từ 771,8 tỷ đồng lên hơn 3.080 tỷ đồng. Hiện FLC có vốn điều lệ gần 3.750 tỷ đồng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán