GMC giải trình việc bị thu hồi 16,8 tỷ đồng

ngày 15/01/2015

CTCP Sản xuất thương mại May Sài Gòn (mã GMC – HOSE) công bố thông tin về những vấn đề liên quan đến số tiền 16,8 tỷ đồng bị xử lý thu hồi vào ngân sách Nhà nước.

GMC giải trình việc bị thu hồi 16,8 tỷ đồng

Cụ thể, ngày 13/1/2015, GMC nhận được quyết định của Tổng Cục thuế TP.HCM về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả thu hồi vào ngân sách Nhà nước số tiền là 16,8 tỷ đồng.

Theo GMC, đây là rủi ro trong chuyển nhượng dự án tại mặt bằng 107 Trần Hưng Đạo, quận 5. Mặt bằng 107 Trần Hưng Đạo, quận 5 là tài sản cố định của GMC, tại ĐHĐCĐ thường niên 2005, cổ đông đã thống nhất lập Công ty TNHH 2 thành viên Đại Thế Giới để triển khai dự án xây dựng trung tâm thương mại, giải trí, văn phòng (vốn điều lệ 2 tỷ đồng), trong đó phía GMC góp 51% và Công ty Quản lý và phát triển nhà quận 5 góp 49%.

Xét quy mô dự án, khả năng về vốn xây dựng, HĐQT đã quyết định chuyển nhượng 41% vốn Công ty Đại Thế Giới cho CTCP Xây dựng công trình và đầu tư địa ốc Hồng Quang với giá 10 tỷ đồng. Việc chuyển nhượng này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2006 thông qua. GMC đã nộp tổng cộng 4,6 tỷ đồng tiền thuế, đồng thời ghi nhận 5,4 tỷ đồng vào lợi nhuận sau thuế năm 2008 và được ĐHĐCĐ thường niên 2008 nhất trí chia cổ tức 15% và trích lập các quỹ.

Cũng tại ĐHĐCĐ thường niên 2008, cổ đông thống nhất chuyển nhượng nốt 10% vốn Công ty Đại Thế Giới cho Công ty Hồng Quang với số tiền 15,2 tỷ đồng.GMC cũng nộp 3,7 tỷ đồng tiền thuế và ghi nhận 11,4 tỷ đồng vào lợi nhuận sau thuế 2009 trong lần chuyển nhượng này. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2009, cổ đông nhất trí chia cổ tức 22%, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:9, tăng vốn điều lệ Công ty từ 46,965 tỷ đồng lên 88,685 tỷ đồng.

Vào năm 2011, thanh tra TP.HCM đã tiến hành thanh tra dự án xây dựng trung tâm thương mại, giải trí, văn phòng này của GMC và kết luận, việc chuyển nhượng 41% vốn điều lệ tại Công ty Đại Thế Giới và ký hợp đồng góp vốn giá trị quyền sử dụng đất khi GMC chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là vi phạm Luật đất đai năm 2013. Đồng thời, việc chuyển nhượng 10% vốn còn lại tại Công ty Đại Thế Giới không báo cáo xin ý kiến UBND Thành phố là có sai sót và kiến nghị thu hồi số tiền còn lại sau khi nộp thuế của việc chuyển nhượng Dự án trên.

Chấp hành quyết định trên, GMC vẫn đảm bảo chính sách cổ tức đã được ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua và duy trì sự ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. GMC hiện vẫn đang tiếp tục làm giải trình xin giảm nhẹ số tiền phải nộp.

Theo Tin nhanh chứng khoán