HÀ NỘI: Hỗ trợ người lao động tìm việc làm

ngày 16/07/2019

Nửa đầu năm 2019, ngoài hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) xây dựng và đăng ký nội quy lao động, LĐLĐ huyện còn tăng cường kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động (NLĐ).

Người lao động tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm huyện Gia Lâm năm 2019

LĐLĐ huyện cũng phối hợp với UBND huyện rà soát nhu cầu tuyển dụng lao động của các đơn vị, DN để tổ chức phiên giao dịch việc làm. Kết quả, có 38 đơn vị đã tham gia phiên giao dịch việc làm với 927 chỉ tiêu tuyển dụng, 1.150 người đến tìm hiểu các thông tin về việc làm, tuyển sinh tại phiên giao dịch, 462 người được phỏng vấn, 247 người được tuyển dụng.

Nguồn: Báo NLĐ