TCO: sắp phát hành 5 triệu cổ phiếu, trả 15% cổ tức

CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải (mã TCO – HOSE) công bố Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2014.

TCO: sắp phát hành 5 triệu cổ phiếu, trả 15% cổ tức

Theo đó, cổ đông TCO đã thông qua phương án phát hành thêm tổng cộng 5,078 triệu cổ phiếu, bao gồm 3,2 triệu cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, giá tối thiểu 12.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền 23,22% (dự kiến thu về 38,4 tỷ đồng); 500.000 cổ phiếu ESOP cho người lao động với giá tối thiểu 12.000 đồng (dự kiến thu về 6 tỷ đồng); 689.000 cổ phiếu để trả cổ tức 2013, tỷ lệ 5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2013; và cuối cùng phát hành 689.000 cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

Các phương án phát hành dự kiến thực hiện trong quý IV/2014 và quý I/2015.

Tổng số tiền dự kiến thu được khoảng 44,4 tỷ đồng sẽ được TCO đầu tư vào dự án đầu tư kho CFS - Trung tâm phân phối tại Tasa Minh Thành.

Ngoài ra, cổ đông TCO còn thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt. Với vốn điều lệ hiện tại 140,3 tỷ đồng, TCO dự chi 21,5 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2014, TCO đạt 16,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 75% kế hoạch lợi nhuận cả năm (21,8 tỷ đồng). Tại thời điểm 30/9/2014, TCO có 9,5 tỷ đồng tiền mặt, giảm 20% so với hồi đầu năm; thặng dư vốn cổ phần là 11,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 24,4 tỷ đồng.

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}