HSC sẽ công bố thông tin bằng tiếng Anh

Công ty Chứng khoán TP. HCM (HSC) vừa công bố phương án công bố thông tin bằng tiếng Anh trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE). 

HSC sẽ công bố thông tin bằng tiếng Anh

Theo đó, các loại thông tin mà HSC sẽ công bố bằng tiếng Anh gồm: thông tin định kỳ (báo cáo tài chính, báo cáo tình hình quản trị công ty, báo cáo thường niên); thông tin bất thường trong 24 giờ (các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, Tổng giám đốc; các sự kiện doanh nghiệp…); công bố thông tin theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE. Tùy loại thông tin công bố bằng tiếng Anh mà HSC sẽ công bố đồng thời với khi công bố thông tin bằng tiếng Việt, hoặc trong vòng tối đa 30 ngày kể từ khi công bố thông tin bằng tiếng Việt.

Trước đó, Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) công bố bắt đầu công bố thông tin bằng tiếng Anh từ ngày 1/10 trên HOSE. Việc HOSE thúc đẩy các công ty chứng khoán thành viên, các doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin bằng tiếng Anh nằm trong nỗ lực góp phần tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng như nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi theo chuẩn của MSCI.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán