IDV: lợi nhuận quý IV/2014 thấp hơn cùng kỳ

ngày 19/01/2015

Theo kết quả kinh doanh quý I năm tài chính 2015 (kết thúc tại ngày 31/12/2014) của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV), IDV đạt hơn 9,1 tỷ đồng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ; gần 3,7 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính; lợi nhuận sau thuế 9,5 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này đều thấp hơn so với cùng kỳ năm 2013.

IDV: lợi nhuận quý IV/2014 thấp hơn cùng kỳ

HĐQT IDV vừa thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT đối với ông Văn Phụng Hà. Phó tổng giám đốc IDV Cao Đình Thi được bầu bổ sung tạm thời làm thành viên HĐQT của Công ty.

ĐHCĐ thường niên năm 2015 của IDV diễn ra mới đây đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay, với doanh thu 85 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 48 tỷ đồng; cổ tức 90%, trong đó bằng tiền là 40%, còn lại là bằng cổ phiếu.

Theo Tin nhanh chứng khoán