Infographic: Kinh tế 6 tháng đầu năm tăng 6,42%; thu ngân sách vượt 19,9%

Bộ Tài chính vừa có báo cáo cung cấp các thông tin cơ bản về tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, cơ cấu thu chi ngân sách nhà nước cũng như các giải pháp trọng tâm trong sáu tháng cuối năm 2022.

Theo kết quả Khảo sát ngân sách mở toàn cầu năm 2021 (OBS2021) vừa được Tổ chức Hợp tác ngân sách quốc tế (IBP) công bố vào tháng 6-2022, điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam tiếp tục được cải thiện so với các kỳ đánh giá trước, nâng mức xếp hạng của Việt Nam lên 68/120 nước, tăng 9 bậc so với năm 2019 và tăng 23 bậc so với năm 2017.

Nguồn: plo.vn