ITA sẽ có nguồn thu lớn từ dự án Kiên Lương

ngày 24/12/2014

 Tin từ Tập đoàn Tân Tạo, dự án nhiệt điện Kiên Lương đã được Chính phủ, Bộ Công thương đồng ý cho triển khai theo hình thức BOT và đang ở những bước cuối cùng trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng với đối tác ngoại để triển khai Dự án Kiên Lương I. 

ITA sẽ có nguồn thu lớn từ dự án Kiên Lương

Khi dự án khởi công, Tân Tạo sẽ có được nguồn thu từ khoản tiền thuê đất theo hợp đồng thuê đã ký với chủ đầu tư, khoảng 300 triệu USD cho giai đoạn 2015 - 2019.

Trung tâm công nghiệp điện lực Kiên Lương có tổng diện tích 510 héc-ta, trong đó, diện tích xây dựng nhà máy (3 giai đoạn) là 252 héc-ta, phần còn lại là khu phụ trợ phục vụ cho việc triển khai vận hành nhà máy. Tân Tạo được chọn đầu tư toàn bộ cơ sở hạ tầng của dự án và sẽ ký hợp đồng cho chủ đầu tư thuê lại đất đã có hạ tầng. Đến nay, phần lớn diện tích nhà máy giai đoạn 1 đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy định, sẵn sàng bàn giao cho chủ đầu tư cùng với các nhà thầu EPC triển khai xây dựng nhà máy.

Theo Tin nhanh chứng khoán