Kéo dài thời gian sơ tuyển vào các trường quân đội

Cụ thể, Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) điều chỉnh thời gian tổ chức sơ tuyển vào các trường đại học, học viện trong quân đội từ ngày 01/3 đến ngày 25/5.

Việc tổ chức khám sức khỏe cho thí sinh đăng ký sơ tuyển theo hai đợt. Đợt 1 vào 2 tuần 3 & 4 tháng 4/2020. Đợt 2 vào tuần 2 tháng 5/2020. Thời gian cụ thể sẽ do Ban Tuyển sinh quân sự các đơn vị, địa phương bố trí.

Thời gian kết thúc sơ tuyển vào các trường quân đội là ngày 25/5/2020 (ảnh minh họa: QPVN)

Sau khi khám sức khỏe đợt 2, trước khi kết thúc thời gian sơ tuyển nếu còn thí sinh đăng ký thì các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức khám sức khỏe cho các thí sinh đăng ký sơ tuyển.

Ban Tuyển sinh các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tổng hợp và bàn giao hồ sơ sơ tuyển về các trường thí sinh đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) ở phía Bắc vào ngày 03/6; phía Nam vào ngày 05/6.

Trước đó, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc đăng ký sơ tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp quân sự năm 2020. Theo đó, Ban Tuyển sinh quân sự các đơn vị, địa phương cấp tỉnh và tương đương tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác tuyển sinh, sơ tuyển năm 2020 trong tháng 02/2020; thời gian tổ chức sơ tuyển từ ngày 01/3/2020 đến ngày 25/4/2020.

Ban Tuyển sinh quân sự các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tổng hợp và bàn giao hồ sơ sơ tuyển về các trường thí sinh đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) phía Bắc vào ngày 08/5/2020; phía Nam vào ngày 11/5/2020.

Năm nay các trường đại học, học viện, cao đẳng hệ quân sự tuyển 5.400 chỉ tiêu. Các thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương).


Nguồn: Báo Tổ Quốc