CAV đặt kế hoạch không tăng trưởng 2015

ngày 11/04/2015

Năm 2015, CTCP Dây Cáp điện Cadivi (CAV) đặt chỉ tiêu doanh thu 5.400 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với năm 2014 là 5.395 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 170 tỷ đồng, so với mức 167 tỷ đồng năm 2014 và chia cổ tức 30% bằng năm ngoái.

CAV đặt kế hoạch không tăng trưởng 2015

Chia sẻ tại ĐHCĐ năm 2015 của CAV tại TP.HCM ngày 10/4, ông Nguyễn Lộc, Tổng giám đốc CAV cho biết, thực chất để đạt được mức doanh thu 5.400 tỷ đồng CAV sẽ phải nỗ lực tăng trưởng sản lượng thêm 20% trong doanh thu.

Năm 2014, giá bình quân nguyên liệu tăng cao, còn những tháng đầu năm và xu hướng năm 2015 giá bình quân nguyên liệu thấp. Đây là một thách thức cho lãnh đạo công ty để đạt kế hoạch năm nay.

Năm 2015, CAV cũng triển khai đầu tư hàng loạt dự án: tiếp tục triển khai giai đoạn 2 nhà máy Dây cáp điện miền Trung đúng tiến độ;triển khai dự án nhà máy xoắn 61 sợi và dự án đầu tư Tân Phú Trung giai đoạn 2; triển khai dự án đầu tư dây chuyển sản xuất cáp cao thế đến 110kV tại khu công nghiệp Tân Phú Trung.

CAV cũng sẽ xuất khẩu các sản phẩm vào thị trường mới là Nhật. Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm mới như: cáp mạng Lan, cáp điều khiển giáp sợi, cáp đồng trục...

Kết thúc quý 1, CAV đạt doanh thu 1.240 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng, không tăng so với cùng kỳ năm 2014.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán